از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود؟؟؟
یکشنبه 13 خرداد‌ماه سال 1386
مرگ و شیطان
 
 
 
بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ
 
 
 
 

موقعى که انسان در حال احتضار قرار مى گیرد و نزدیک است جان از بدنش مفارقت کند،

 شیطان با فرزندان و یاران خود بر بالین او حاضر مى شوند و تلاش مى کنند تا با حیله هاى

مختلف (( ایمان )) او را گرفته و آن را از چنگش بیرون آورند و این سخت ترین حالت

براى محتضر است .


از امام صادق علیه السلام نقل شده است :

 هیچ انسانى نیست مگر این که در هنگام مرگ شیطان یکى از ماءمورین خود را نزد او حاضر

مى کند تا وى را وسوسه کند و در دینش به شک اندازد و او را به کفر بکشانند.

این وسوسه ادامه دارد تا این که روح از بدن او خارج شود.

اگر ((ایمان )) محتضر سست و عاریه اى باشد،

 شیطان به آسانى آن را از او مى گیرد و کافر از دنیا مى رود.

و اگر محتضر از مؤ منان حقیقى باشد،

شیطان نمى تواند بر او غالب شود و دین و ایمانش را بگیرد.


سپس فرمود:

 هرگاه یکى از شما بر بالین شخصى از کسان خود رفتید که مرگش فرا رسیده است

 شهادتین را به او تلقین کنید تا شیطان به او دست نیابد.

در حدیث دیگرى آمده است :

 وقتى انسان در حال مرگ قرار مى گیرد، شیطان با یارانش بر او وارد مى شوند

 و در طرف چپ و راست او مى نشینند و مى گویند:

دین خود را رها کن و بگو خدا دو تاست تا از این بلا و سختى که به تو روى آورده است

 نجات پیدا کنى .

چپ و راستى که در حدیث آمده است :

 کنایه از سعى و کوشش کردن شیطان در گمراه ساختن محتضر است .

یا این که طرف راست کنایه از گمراهى در اعتقادات و اعمال صالحه ،


مانند خیرات و مبرات است و طرف چپ کنایه از گمراهى به واسطه فسق و فجور و شرب خور جهت علاج درد مى باشد


وارد شده است : انسان هنگام مرگ ، زیاد تشنه مى شود.

 شیطان از این فرصت براى گرفتن ایمان او استفاده مى کند و ظرف پر از آب سرد و گوارایى

 را در دست گرفته و بر بالین انسان مى ایستد و ظرف را حرکت مى دهد.

 محتضر در حالى که شیطان را نمى شناسد به او مى گوید: مقدارى از این آب را به من بده

 تا بیاشام .


شیطان در جواب او مى گوید: اگر مایل به آشامیدن آب هستى و مى خواهى به تو آب دهم 

 بگو خدایى در عالم وجود ندارد.


اگر جواب او را ندهد و صورت خود را از او برگرداند، شیطان از هر طرف پا ظاهر مى شود

 و آن ظرف را حرکت مى دهد. شخص مؤ من باز درخواست مقدارى آب مى کند.


شیطان مى گوید:

 اگر مى خواهى به تو آب دهم ، بگو محمد صلى الله علیه و آله و سلم پیامبر من نیست .

 اگر او ((ایمانش )) عاریه اى باشد آن جمله را مى گوید و بدین وسیله ایمان خود را به شیطان

مى دهد و کافر از دنیا مى رود. در این هنگام آن ملعون آب را روى زمین مى ریزد

و ظرف را مى شکند و مى گوید:

من کار خود را کردم و احتیاجى به تو ندارم . اما اگر ایمانش ثابت و محکم باشد کلام شیطان را رد مى کند و به او توجهى نمى نماید


اگر انسان مى خواهد ایمانش دستخوش وسوسه هاى شیطان قرار نگیرد، باید اعمالى را که

بزرگان دین به او دستور داده اند انجام دهد. از جمله :

 هنگام نماز از خدا بخواهد که ایمان او را کامل گرداند و شیطان را از او دور کند و در برابر نعمت

 ((ایمانى )) که به او عنایت کرده است شکرگذار باشد و به بندگان خدا ستم روا ندارد

 دعا را زیاد بخواند، اعتقاد خود را به پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله و سلم

 و ائمه معصوم علیهم السلام محکم کند.

 نمازهاى خود را ضایع نکند و از آن ها مواظبت نماید در اول وقت بخواند.

 از طرفى اطرافیان محتضر باید هنگام مرگ بر بالین او قرآن بخوانند و شهادتین را به او تلقین کنند

 تا جان از بدنش ‍ مفارقت نماید.


از امام صادق علیه السلام نقل شده است :

 کسى که از نمازهاى خود مواظبت کند و آن ها را با شرائطش انجام دهد.

 هنگامى که شیطان براى گرفتن ایمانش نزد او حاضر مى شود

((ملک الموت )) آن ملعون را مى راند و دور مى گرداند و شهادتین را به او تلقین مى نماید

شیطان براى گرفتن ایمان انسان و گمراه کردن او از راه هاى گوناگونى وارد مى شود تا به مقصود

 پلید خود برسد.


امام صادق علیه السلام در این باره فرمود:

 شیطان ممکن است به صورت جد و پدر انسان در آید و بگوید:

 از مذهب و ایمان خود دست بردار، زیرا من هم بر این دین بودم و اکنون مرا به واسطه آن عذاب

مى کنند.


سپس فرمود:

 از این جهت خویشان محتضر باید شهادتین را به او تلقین کنند و اعتقادات را به وى تذکر دهند

زیرا شیطان دشمنى آشکار براى انسان است

وقتى انسان از دنیا مى رود باز شیطان دست از او بر نمى دارد و سعى مى کند

 به هر نحوى جنازه او را آزار دهد و انتقام خود را از او بگیرد.


امام صادق علیه السلام در این باره فرمود:

 مرده هاى خود را هرگز تنها نگذارید؛ زیرا شیطان با آنان بازى مى کند و به اندرونشان ضرر

مى رساند


(ممکن است مراد این باشد که شیطان حشرات یا حیوانات را مانند گربه و موش و مورچه و

سوسک و مانند اینها را برانگیزد تا بر جسد میت راه پیدا کنند و از راه بینى و دهان و گوش داخل

اندرون او شوند، اعضا و جوارح او را بخورند و مجروح گردانند)