X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود؟؟؟
جمعه 18 خرداد‌ماه سال 1386
مرگ سخت ترین حالت براى مجرم

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ

 

عایشه مى گوید: روزى حضرت رسول صلى الله علیه و آله به من فرمود: کدام

حالت براى میت از همه حالات سخت تر است ؟ عرض کردم : خدا و رسول آگاه

ترند.


فرمود: اى عایشه ! تو بگو! عرض کردم : سخت ترین حالت وقتى است که

مى خواهند میت را از خانه اش بیرون برند، اولاد او اطرافش را گرفته و

فریادشان بلند است و مى گویند: ((وا ابتا وا ابتا)) ، فرمود: این حالت بسیار سخت

است ! اما سخت تر از این این هم هست ، عرض ‍ کردم : سخت تر از این وقتى

است که میت را در لحد گذارند و خاک رویش ‍ بریزند و او را تسلیم خدا کنند،

دوستان از کنار قبرش برگردند و او را تنها گذارند.


فرمود: از این سخت تر هم مى باشد. عرض کردم : یا رسول الله ! شما بفرمایید.

فرمود: از همه حالت براى میت سخت تر، وقتى است که غسال براى غسل دادن

میت داخل خانه او شود، انگشتر جوانى را از دست و پیراهن عروسى را از بدنش

بیرون آورد و عمامه را از سر علماء و فقها بردارد.


در این هنگام وقتى روح ، بدن را عریان بیند فریاد زند و با صداى بلند که همه

خلایق (مگر جن و انس )، بشنوند. گوید: اى غسال ! ترا به خدا قسم که ! لباس مرا

 به آرامى بیرون آور؛ زیرا در این ساعت تازه از دست ملک الموت راحت شدم .


زمانى که غسال آب روى میت ریزد فریاد زند و گوید: اى غسال ! ترا به خدا قسم

آب را به آرامى روى من بریز، آن را ملایم کن که نه سرد باشد و نه گرم ، زیرا

جسد من در اثر خارج شدن روح از آن ، آتش گرفته و طاقت ندارد.


وقتى غسال مشغول غسل دادن شود، فریادش بلند گردد: اى غسال ! ترا به خدا قسم

دست خود را به آرامى بر روى من بکش ؛ این جسد به واسطه خارج شدن روح از

آن ، مجروح شده و تحمل ندارد که دست خود را با قوت بر آن بکشى .


موقعى که از غسل دادن فارغ شد و میت را در کفن گذاشت و پاهاى او را محکم

بست ، فریادش بلند شود و گوید: اى غسال ! ترا به خدا قسم ! سر و صورت مرا با

کفن نپوشان تا زن و بچه و بازماندگان ، مرا ببینند، زیرا این آخرین دیدار است ،

 من امروز از آنها مفارقت کنم و تا قیامت مرا نمى بینند.


چون میت را براى بردن به قبرستان ، از خانه خارج کنند، فریاد زند: اى جماعت !

در بردن من عجله نکنید تا خانه و اهل و عیال خود را وداع کنم . سپس فریاد کند و

 گوید: من زن خود را تنها و بدون شوهر گذاشتم اذیتش ‍ نکنید، اولاد من یتیم شدند

به آنها ظلم روا ندارید؛ زیرا من امروز از خانه خود خارج شدم و دیگر به آنجا بر

نمى گردم .


بعد از آن که جنازه را به سوى قبرستان حمل کردند. گوید: شما را به خدا قسم ،

عجله نکنید تا صداى اهل و عیال خود را که گریه و ناله مى کنند بشنوم 

 زیرا من از آنها جدا مى شوم و دیگر تا روز قیامت صداى آنها را نمى شنوم .


چون جنازه را کنار قبر به زمین گذاشتند. فریاد زند و گوید:

 اى دوستان و برادران ! اى اهل و عیال و اى بازماندگان ! و اى همسایگان من !

دنیا شما را فریب ندهد کما این که مرا فریب داد، زمانه با شما بازى نکند، همین

طور که با من بازى کرد، از من عبرت گیرید؛ زیرا مالى جمع کردم و همه را

براى ورثه گذاشتم بدون آن که خود از آن استفاده کنم ! در حالى که وقتى خداوند

حساب آنها را رسد و در دادگاه ، مجرم شناخته شوم آن ها گناهان مرا به دوش

 نمى گیرند.


موقعى که بر میت نماز خوانده مى شود عده اى از دوستان و اهل و عیال او بر

 مى گردند.

 مى گوید:

 اى دوستان و برادران ! مى دانستم که میت در دل دوستان از زمهریر سردتر

 مى شود اما نمى دانستم به این زودى از دل آنها بیرون مى رود و نسبت به آن سرد مى شوند.


بعد از آن که میت را داخل قبر نهادند. با فریاد بلند گوید:

 اى وارثین ! مال و منال زیادى جمع کردم و همه را براى شما گذاشتم .

من با دست خالى و بدون این که چیزى از آن را براى خود حمل کنم و از میان شما

رفتم ، مرا فراموش نکنید و از این مال و ثروت بهره و نصیبى هم براى من قرار

 دهید و با دعاى خیر و صدقه ، مرا یارى کنید و یاد نمایید. 

 

 

       برای سلامتی آقا امام زمان ۳ تا صلوات بفرستید